Niki de Saint Phalle

1930 Neuilly-sur-Seine - 2002 San Diego, CA/USA